Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2023 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2023

1 16705 34838 76102
2 49265 60755 47577
3 25649 52766 37856
4 75757 64948 06743
5 76191 06194 58118
6 45370 35492 39919
7 39597 18198 75877
8 20040 88864 73787
9 78014 29337 68205
10 81191 85120 24420
11 04942 98713 47076
12 18452 09841 56695
13 60762 41916 17375
14 62940 56141 67879
15 44221 18158 67724
16 48260 65243 89581
17 53363 18435 59389
18 45282 44971 57570
19 62857 37264 86903
20 91869 32775 24192
21 90781
22 31357
23 01964
24 16979
25 52371 30415
26 34164 67360
27 72859 93758
28 87219 55827
29 76479
30 16179
31 30061

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2023

Bộ sốSố lượt về
64
4 lần
79
4 lần
57
3 lần
05
2 lần
19
2 lần
Bộ sốSố lượt về
20
2 lần
40
2 lần
41
2 lần
43
2 lần
58
2 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2023

Bộ sốSố lượt về
00
0 lần
01
0 lần
04
0 lần
06
0 lần
07
0 lần
Bộ sốSố lượt về
08
0 lần
09
0 lần
10
0 lần
11
0 lần
12
0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2023

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 4 lần Đuôi 0: 8 lần Tổng 0: 11 lần
Đầu 1: 7 lần Đuôi 1: 10 lần Tổng 1: 5 lần
Đầu 2: 5 lần Đuôi 2: 7 lần Tổng 2: 10 lần
Đầu 3: 3 lần Đuôi 3: 5 lần Tổng 3: 7 lần
Đầu 4: 9 lần Đuôi 4: 7 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 9 lần Đuôi 5: 9 lần Tổng 5: 7 lần
Đầu 6: 12 lần Đuôi 6: 4 lần Tổng 6: 10 lần
Đầu 7: 13 lần Đuôi 7: 9 lần Tổng 7: 9 lần
Đầu 8: 5 lần Đuôi 8: 6 lần Tổng 8: 4 lần
Đầu 9: 8 lần Đuôi 9: 10 lần Tổng 9: 5 lần

Bình luận